CA Activator Spray

Új

1 Termék

  KódKépVElérhet.Ár Kosárba
  154-KAV56.9958.CZ CA Activator Spray150 ml Készlet 1 db 2 770,24 Ft‎ ÁFA-val
  db

  Egyéb infó

  • Aktivátor a gyorsan száradó CA ragasztók száradásának felgyorsítására
  • Alkalmas a Titebond Instant ragasztókhoz


  CA aktivátor gyorsan száradó cianoakrilát (CA) ragasztókhoz 150 ml-es aeroszolos kiszerelésben. A Titebond Instant és más gyorsan száradó ragasztók száradásának felgyorsítására szolgál a természetes száradásukhoz kedvezőtlen körülmények között: száraz környezetben, hidegben, inaktív anyagok ragasztásakor vagy vastag ragasztóréteg felhordásakor. A termék nem használható olyan anyagok ragasztásakor, amelyek nem ellenállóak a szerves oldószereknek (pl. polisztirolhab).

  Alkalmazás: Az aktivátort 20-25 cm távolságból kell felvinni tiszta és száraz felületre, az optimális munkahőmérséklet-tartomány +10°C és +30°C között van.

  Két alapvető módon alkalmazhatja:
  Kisméretű munkadarabok: Vigye fel az aktivátort az egyik ragasztandó felületre, és hagyja megszáradni (több órán át aktív marad). Ezután vigye fel a ragasztót a másik illeszkedő felületre, és rögzítse az alkatrészeket.
  Nagyméretű munkadarabok: Vigye fel a ragasztót az egyik érintkező felületre, nyomja össze az alkatrészeket, és fújja be az illesztést aktivátorral.

  Tárolás: szorosan zárt tartályban, hűvös, száraz és sötét helyen (+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten). Ne tárolja +2°C hőmérséklet alatti helyeken.

  Eltarthatóság: Megfelelő tárolási körülmények között a bontatlan eredeti csomagolásban a fent említett terméktulajdonságok megőrzése mellett az eltarthatósági idő 1 év.

  A termék az 1272/2008/EK rendelet értelmében veszélyesnek minősített anyagokat tartalmaz.

  Veszély

  Szabványos figyelmeztető mondatok

  H222    Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
  H229    Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
  H302    Lenyelve ártalmas.
  H336    Álmosságot vagy szédülést okozhat.
  H411    Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

  A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések
  P102    Gyermekektől elzárva tartandó.
  P210    Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P211    Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
  P251    Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
  P261    Kerülje a permet belélegzését.
  P271    Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
  P304+P340    BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P410+P412    Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C hőmérsékletet meghaladó hő.
  P501    A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék gyűjtő telepen leadva.