ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Alapellátás
1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) kerülnek kiadásra:

CONTI-MAT s.r.o.

ID: 31391567

Adószám: 2020305144

Adószám: SK2020305144

székhelye: Kuzmányho 3, 811 06 Bratislava, Slovensko

a Pozsonyi Kerületi Bíróságon a Cégjegyzékbe bejegyzett N 55/95. sz

elérhetőségek: Galvaniho 8, 821 04 Bratislava

email: info@wood-tools.eu

telefon: +421 903 400 931

E-shop: www.Wood-Tools.eu

2. Jelen feltételek szabályozzák az eladó és azon természetes személy kölcsönös jogait és kötelezettségeit, aki fogyasztói vállalkozási tevékenységén kívül, vagy üzleti tevékenysége keretében adásvételi szerződést köt (a továbbiakban: vevő) a www.Wood-Tools.eu címen interneten elérhető weboldalon (a továbbiakban "online áruház") található webes felületen keresztül.

3. A feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen feltételekben foglaltakkal szemben.

4. Jelen feltételek és az adásvételi szerződés cseh nyelven jön létre.

Információk az árukról és árakról

1. Az árukra vonatkozó információkat, beleértve az egyes áruk árát és főbb jellemzőit is, az egyes árukra vonatkozóan az online áruház katalógusa tartalmazza. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót, az összes kapcsolódó díjat és az áru visszaküldésének költségét, ha az áru természeténél fogva nem küldhető vissza a szokásos postai úton. A termékek árai mindaddig érvényesek, amíg a webáruházban megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés egyedi megállapodás szerinti feltételekkel történő megkötését.

2. Az online áruház katalógusában elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni.

3. Az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről szóló tájékoztatás az online áruházban kerül közzétételre. Az online áruházban feltüntetett áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatás csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor az árut a Magyarország területén belül szállítják.

4. Az áru vételárából származó esetleges kedvezmények egymással nem vonhatók össze, kivéve, ha az eladó és a vevő másként állapodnak meg.

Megrendelés és adásvételi szerződés megkötése

1. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevő maga fizeti. Ezek a költségek nem térnek el az alapkamattól.

2. A vevő az alábbi módokon rendel árut:

ügyfélfiókján keresztül, ha korábban regisztrált a webáruházban,
a megrendelőlap regisztráció nélküli kitöltésével.
3. Megrendeléskor a vásárló kiválasztja az árut, az áruk darabszámát, a fizetési és szállítási módot.

4. A megrendelés elküldése előtt a vásárló ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben megadott adatait. A vevő a megrendelést a „Megerősítem a rendelésemet” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele, hogy a megrendelőlapon minden kötelező adatot kitöltsön, és a vásárló igazolja, hogy a jelen feltételeket megismerte.

5. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolást küld a vevőnek a megrendelés átvételéről arra az e-mail címre, amelyet a vevő a megrendelés leadásakor megadott. Ez a visszaigazolás automatikus és nem minősül szerződésnek. Az eladó aktuális szerződési feltételei a visszaigazolás mellékletét képezik. Az adásvételi szerződés csak a megrendelés eladó általi elfogadását követően jön létre. A megrendelés elfogadásáról szóló értesítést a vevő e-mail címére kézbesítjük. / Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolást küld a vásárlónak a megrendelés átvételéről arra az e-mail címre, amelyet a vevő a rendelés leadásakor megadott. Ez a visszaigazolás a szerződés megkötésének minősül. Az eladó aktuális szerződési feltételei a visszaigazolás mellékletét képezik. Az adásvételi szerződés úgy jön létre, hogy az eladó visszaigazolja a megrendelést a vásárló e-mail címére.

6. Abban az esetben, ha az eladó a megrendelésben szereplő feltételek valamelyikét nem tudja teljesíteni, úgy módosított ajánlatot küld a vevőnek az e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és az adásvételi szerződés ebben az esetben úgy jön létre, hogy a vevő a jelen szerződési feltételekben megadott e-mail címére visszaigazolja az ajánlat elfogadását.

7. Minden, az eladó által elfogadott megrendelés kötelező érvényű. A vevő mindaddig elállhat a megrendelésétől, amíg a vevő meg nem kapja az eladótól a megrendelés elfogadásáról szóló értesítést. A vásárló a megrendelést telefonon az eladó telefonszámán, vagy az eladó e-mail címére küldött elektronikus üzenetben mondhatja le, mindkettő a jelen feltételekben meghatározott.

8. Abban az esetben, ha a webáruházban az áru árának feltüntetésekor, vagy a megrendelés során az eladó részéről nyilvánvaló műszaki hiba merült fel, az eladó nem köteles az árut ezen a napon átadni a vevőnek. egyértelműen hibás ár, még abban az esetben is, ha a vásárló a megrendelés kézhezvételéről a jelen feltételek szerint automatikus visszaigazolást kapott. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vevőt a hibáról, és módosított ajánlatot küld a vásárló e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és az adásvételi szerződés ebben az esetben úgy jön létre, hogy a vevő elfogadja az eladó e-mail címére.

Ügyfél fiókja

1. A vásárló online áruházban történő regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet ügyfélfiókjához. A vásárló megrendelheti az árut az ügyfélszámlájáról. A vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut.

2. Vevői fiók regisztrálásakor és árurendeléskor a vásárló köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vásárló által a vevő fiókjában és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

3. Az ügyfélfiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles az ügyfélfiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni. Az eladó nem vállal felelősséget az ügyfélfiókkal harmadik felek általi visszaélésért.

4. A vevő nem jogosult harmadik félnek engedélyezni az ügyfélfiók használatát.

5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő már nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésben és a jelen feltételekben vállalt kötelezettségeit.

6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása.

Fizetési feltételek és áruszállítás

1. Az áru árát és az áru adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a vevő az alábbi módokon fizetheti meg:

készpénz nélküli átutalás az eladó bankszámlájára készpénz nélküli fizetési kártya
utánvéttel az áru átvételekor,
készpénzben vagy bankkártyával személyes átvételkor az üzletben,
2. A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket a szerződéses összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

3. Készpénzes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár …-ig fizetendő. nap az adásvételi szerződés megkötésétől számítva.

4. Fizetési átjárón keresztül történő fizetés esetén a vevő az érintett elektronikus fizetési szolgáltató utasításait követi.

5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár-fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeget az eladó bankszámláján jóváírják.

6. Az eladó nem követel előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. A vételár kifizetése az áru kiszállítása előtt nem foglaló.

7. Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevő részére. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett eladásokat az adóügyintézőnél online nyilvántartani, műszaki hiba esetén, majd legkésőbb 48 órán belül.

8. Az árut a vevőnek kézbesítjük:

a vevő által a megrendelésben megadott címre
személyes átvétellel az eladó telephelyén.
9. A szállítási mód kiválasztása az áru megrendelése során történik.

10. Az áru kiszállításának költségeit az áru feladási és átvételi módjától függően a vevő megrendelése és az eladó megrendelés visszaigazolása tartalmazza. Ha a szállítás módjáról a vevő külön kérése alapján állapodnak meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.

11. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, úgy a vevő köteles az árut átvételkor átvenni. Ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával járó költségeket, ill. más szállítási módhoz kapcsolódó költségek.

12. Vevő az árunak a fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A küldeménybe való illetéktelen behatolást jelző csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól.

13. Az eladó adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Az adóbizonylatot a vevő email címére küldjük./Az adóbizonylatot a leszállított áruhoz csatoljuk.

14. A vevő az áru teljes vételárának a szállítási költséggel együtt történő megfizetésével, de először az áru átvételével szerzi meg az áru tulajdonjogát. Az áru véletlen elvesztéséért, megsérüléséért vagy megsemmisüléséért való felelősség az áru átvételének időpontjában, vagy akkor száll át a vevőre, amikor a vevő köteles volt átvenni az árut, de ezt nem az adásvételi szerződés megsértésével tette meg.

Elállás a szerződéstől

1. Az a vevő, aki a fogyasztói tevékenységén kívül kötött adásvételi szerződést, jogosult az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül is elállni.

2. A szerződéstől való elállás határideje 14 nap

az áru átvételének napjától,
az utolsó áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása
az első áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya rendszeres ismételt áruszállítás.
3. A vevő nem állhat el többek között az adásvételi szerződéstől:

a szolgáltatásnyújtásról, ha azt az ő előzetes, kifejezett hozzájárulásával teljesítették a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt, hogy ebben az esetben nem áll fenn az elállási joga. a szerződést, és ha a szolgáltatást teljes mértékben nyújtották,
olyan áruk vagy szolgáltatások szállításáról, amelyek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és amelyek az elállási időszak alatt előfordulhatnak,
olyan szeszes italok szállításáról, amelyek árában a szerződéskötéskor megállapodtak, és amely csak harminc nap elteltével szállítható, és amelynek ára az eladó akaratától független piaci ingadozásoktól függ,
a vevő kívánsága szerint módosított áruk, méretre készített áruk vagy kifejezetten egy vásárlónak szánt áruk szállítása esetén,
romlandó áruk szállításáról, valamint olyan áruk szállításáról, amelyek természetüknél fogva a kiszállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más áruval,
olyan zárt csomagolású áru szállításáról, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően sérült,
hangfelvételek, videofelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek szállításáról, ha azokat védőcsomagolásban értékesítik, és a vevő ezt a csomagolást kibontotta,
újság-, folyóirat- vagy folyóirat-értékesítésről, kivéve az előfizetési szerződésen alapuló értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,
elektronikus tartalom nem fizikai adathordozón történő kézbesítéséről, ha annak biztosítását a vevő kifejezett hozzájárulásával kezdeményezték, és a vevő nyilatkozott arról, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kifejezésével elveszti a szerződéstől való elállás jogát,
a 7. § paragrafusában említett egyéb esetekben. törvény 6. -a. 102/2014. módosításával a fogyasztóvédelemről az áruk értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás során távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján.

4. Az elállási határidő betartása érdekében a vevőnek az elállási határidőn belül elállási nyilatkozatot kell küldenie.

5. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított elállási nyilatkozat-mintát használhatja. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő az eladó jelen feltételekben meghatározott e-mail-címére vagy szállítási címére küldi meg. Az eladó haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek az űrlap átvételét.

6. A szerződéstől elálló vevő köteles az árut a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszaküldeni az eladónak. A vevő viseli az áru eladóhoz történő visszaküldésével járó költségeket akkor is, ha az árut jellegéből adódóan a szokásos postai úton nem lehet visszaküldeni.

7. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszaküldi neki a tőle kapott összes pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, ugyanilyen módon. Az eladó a kapott pénzt más módon csak abban az esetben adja vissza a vevőnek, ha a vevő ehhez hozzájárul, és ez nem jár többletköltséggel.

8. Ha a vevő az eladó által felajánlott áruk legolcsóbb szállítási módjától eltérőt választ, az eladó az áru kiszállítási költségét a megajánlott áru legolcsóbb szállítási módjának megfelelő összegben téríti meg a vevőnek.

9. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzt visszaadni a vevőnek, mielőtt a vevő átadja neki az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

10. A vevő köteles az árut sértetlenül, sértetlenül és lehetőség szerint az eredeti csomagolásban visszaküldeni az eladónak. Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítési igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényével.

11. Az eladó elállhat az adásvételi szerződéstől a készlet elfogyása, az áru nem elérhetősége miatt, vagy ha az áru gyártója, importőre vagy szállítója leállította az áru előállítását vagy behozatalát. Az eladó a megrendelésben megadott e-mail címen haladéktalanul értesíti a vevőt, és az adásvételi szerződéstől való elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldi a tőle a szerződés alapján kapott pénzeszközt, beleértve a szállítási költséget is. ugyanúgy, vagy a vevő által meghatározott módon.

Hibás teljesítésből eredő jogok

1. Az eladó garantálja a vevőnek, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felelős a vevő felé azért, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig azokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel elvárt, és az általa készített hirdetés alapján. eladó,
az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a használatukra vonatkozóan megjelöl, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják,
az áru megfelel a megállapodás szerinti minta vagy modell minőségének vagy kialakításának, ha a minőséget vagy a kialakítást az egyeztetett minta vagy modell szerint határozták meg,
az áru a megfelelő mennyiségben vagy tömegben és
az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.
2. Ha a hiba az áru vevő általi átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy tekintjük, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. A vevő a fogyasztási cikkben bekövetkezett hibából eredő jogait az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult gyakorolni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hibára, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg, az áru rendeltetésszerű használatából eredő elhasználódására, a használt árura a használat mértékének megfelelő hiba miatt, ill. az áru elhasználódása a vevő általi átvételkor volt, vagy ha ez az áru jellegéből következik.

3. Hiba esetén a vevő reklamációval élhet az eladóval és követelheti:

eltávolítható hiba esetén:
a termék hibájának ingyenes eltávolítása,
az áruk cseréje új árukra,
ha nem eltávolítható hibáról van szó:
ésszerű engedmény a vételárból,
elállni a szerződéstől.
4. A vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől,

ha az árunak olyan hibája van, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza a termék hibamentes termékként történő rendeltetésszerű használatát,
ha a javítást követően ismétlődő hiba vagy hiányosságok miatt az árut nem tudja rendeltetésszerűen használni,
ha az árut az áru nagyobb számú hibája miatt nem tudja megfelelően használni.

5. Az eladó köteles a reklamációt minden olyan intézményben elfogadni, ahol a reklamáció elfogadása lehetséges, adott esetben a székhelyen vagy a telephelyen is. A fogyasztó panasszal is élhet az eladó által megjelölt személynél. Ha a fogyasztó reklamációját az eladó által megjelölt személy kezeli, ez utóbbi csak a kijavított áru átadásával tudja kezelni a reklamációt, ellenkező esetben a reklamáció az eladóhoz kerül feldolgozásra. Az eladó köteles írásban visszaigazolni a vevőt arról, hogy a vevő mikor gyakorolta a jogát, mi a reklamáció tartalma és a vevő a reklamáció kezelésének módját, valamint a kereset kezelésének időpontját és módját. igény, beleértve a javítás és annak időtartamának igazolását, vagy írásos indoklást. a panasz elutasítása.

6. Ha a fogyasztó panaszt tesz, az eladó vagy az általa meghatalmazott alkalmazott, vagy megjelölt személy köteles tájékoztatni a fogyasztót a hibás teljesítésből eredő jogairól. A fogyasztó hibás teljesítésből eredő jogai alapján gyakorolt ​​döntése alapján az Eladó vagy az általa meghatalmazott alkalmazottja, vagy erre kijelölt személy köteles haladéktalanul, összetett esetekben legkésőbb három hónapon belül meghatározni a panasz kezelésének módját. a hirdetések alkalmazásának napjától számított munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha az áru állapotának komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül. . A reklamáció kezelési módjának meghatározása után a reklamációt, ideértve a hiba elhárítását is, haladéktalanul, indokolt esetben utólag is kezelni kell. A reklamáció kezelése azonban, beleértve a hiba elhárítását is, nem tarthat tovább a reklamáció benyújtásától számított 30 napnál. Ezen időtartam hiábavaló lejárta lényeges szerződésszegésnek minősül, és a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, vagy jogában áll az árut új árura cserélni. A követelés érvényesítésének pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor a vevő akarata (a hibás teljesítéshez való jog gyakorlása) az eladó felé kifejezésre jut.

7. Az eladó írásban tájékoztatja a vásárlót a reklamáció eredményéről, legkésőbb a reklamáció napjától számított 30 napon belül.

8. Nem illeti meg a vevőt a hibás teljesítés joga, ha a vevő a dolog átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy ha a hibát maga a vevő okozta.

9. Indokolt reklamáció esetén a vevőnek joga van a reklamáció alkalmazásával kapcsolatban felmerült, célirányosan felmerült költségének megtérítésére. A vásárló e jogával a jótállási idő lejártát követő egy hónapon belül élhet az eladóval.

10. A reklamáció módját és annak kezelését a vásárló választhatja meg, ha több lehetősége van.

11. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a törvény 499–510., 596–600. és 619–627. §-ai az irányadók. sz., 40/1964. Módosított Ptk., valamint a törvény sz. A fogyasztóvédelemről szóló 250/2007.

12. A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos egyéb jogaira és kötelezettségeire az eladó reklamációs eljárása az irányadó.

Szállítás

(1) A szerződő felek minden írásos levelezést elektronikus levélben kézbesíthetnek egymásnak.

2. A vevő a levelezést a jelen feltételekben megadott e-mail címre kézbesíti az eladónak. Az eladó a leveleket a vevőnek az ügyfélfiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére kézbesíti.

A viták peren kívüli rendezése

1. A fogyasztónak joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni az eladóhoz, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait. A fogyasztónak jogában áll alternatív (peren kívüli) vitarendezés kezdeményezésére javaslatot tenni egy alternatív vitarendezési szervezettel, ha az eladó a kérelmére az előző mondat szerint nemmel válaszolt, vagy arra nem válaszolt. elküldésétől számított 30 napon belül. Ez nem érinti a fogyasztó bírósághoz fordulásának lehetőségét.

2. A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség felelős az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezéséért, székhelye: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, amely a megadott célból elérhető. a Szlová Kereskedelmi Felügyelet, kapcsolatok és alternatív vitarendezés címen, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, vagy elektronikusan az ars@soi.sk vagy adr.@soi.sk címen. Internetcím: https://www.soi.sk/. A http://ec.europa.eu/consumers/odr internetes címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére.

3. A Szlovák Köztársaság Európai Fogyasztói Központja, székhelye: Mlynská nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetcím: http://esc-sr.sk/ az Európai Parlament 524/2013. A Tanács 2013. május 21-i rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről és a 2013/2013/EK rendelet módosításáról. 2006/2004 és a 2009/22/EK irányelv (rendelet az online fogyasztói vitarendezésről).

4. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes Járási Hivatal illetékességi területén lévő kereskedelmi üzletága végzi. A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség meghatározott mértékben végzi egyebek mellett a 1. sz. 250/2007 Coll. módosított fogyasztóvédelemről.

Záró rendelkezések

1. Az eladó és a vevő közötti összes megállapodásra a Szlovák Köztársaság jogrendje az irányadó. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a Szlovák Köztársaság joga az irányadó. Ez nem érinti az általánosan kötelező jogszabályokból eredő fogyasztói jogokat.

2. Az eladót a vásárlóval szemben semmilyen magatartási kódex nem köti a törvény rendelkezései értelmében. 250/2007 Coll. módosított fogyasztóvédelemről.

3. Az eladó webhelyére vonatkozó minden jog, különösen a tartalom szerzői joga, beleértve az oldalelrendezést, fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az eladót illeti. Tilos a weboldalt vagy annak egy részét az eladó hozzájárulása nélkül másolni, módosítani vagy egyéb módon felhasználni.

4. Az eladó nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyek a webáruházban harmadik személyek beavatkozásából, vagy annak rendeltetésellenes használatából erednek. A vásárló a webáruház használata során nem alkalmazhat olyan eljárást, amely negatívan befolyásolhatja annak működését, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára, vagy harmadik személy számára, hogy az internetes áruházat alkotó szoftvereket vagy egyéb összetevőket beavatkozzon vagy használja. az internetes áruház, illetve annak részei vagy szoftverberendezései oly módon, hogy az ellentétes a céljával vagy rendeltetésével.

5. Az adásvételi szerződést a feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nyilvánosan nem hozzáférhető.

6. Az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti a feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

7. A szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány mintáját a feltételekhez csatoljuk.

Jelen feltételek 2022. augusztus 19-én lépnek hatályba.

-------MINTA-------
Elállási nyilatkozat minta

(Csak akkor töltse ki és küldje el ezt az űrlapot, ha el kíván állni a szerződéstől)

- ...-ig [Az eladó köteles feltüntetni a nevét, vezetéknevét és telephelyének címét, ha természetes személy vállalkozó, cégnevét és székhelyét ill. a telephely, ha jogi személyről van szó, vagy faxszám és e-mail cím]:

— Bejelentem/bejelentjük (*), hogy elállok/elállunk (*) az ezen árukra vonatkozó szerződéstől/e szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéstől (*) : ............. .

— Megrendelés dátuma/átvétel dátuma (*) .................

— A fogyasztó(k) vezeték- és vezetékneve (*) .................

— Fogyasztó(k) címe (*) ............

— A fogyasztó(k) bankszámlaszáma (*) .................

— A fogyasztó(k) aláírása (*) (csak akkor, ha ezt a nyomtatványt papíron nyújtják be) ...

- Dátum ...............

(*) Húzd át azokat, amelyek nem érvényesek.