Üzleti feltételei fogyasztók számára

1. Bevezetés – fogalmak definíciója

Az összes szerződéses viszony a cseh jogi renddel összhangban van megkötve. Ezek az üzleti feltételek szabályozzák a jogokat és kötelezettségeket az adásvételi szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben az eladó céggel CONTI-MAT s.r.o., központja Kuzmányho 3, 811 06 Bratislava Slovakia, regisztrált Slovak Köztársaságban a Városi Bíróságnál N55/95 szám alatt, Azonosító sz. 31391567, Adószám SK2020305144, a továbbiakban „eladó“, az egyik oldalon, a vásárlóval, aki fogyasztó a másik oldalon. Fogyasztónak számít mindenki, aki vállalkozási tevékenysége keretén kívül, vagy hivatása keretén kívül köt szerződést az eladóval.

A vétel tárgya az adásvételi szerződésben feltüntetett áru (továbbiakban csak „áru“).

Ezek az üzleti feltételek kizárják bármilyen más minta feltételek használatát, amelyekre lehetett hivatkozva a szerződéses felek bármilyen korábbi ülésein. Bármilyen konfliktus esetén ezen Üzleti feltételek és Szerződés között, a Szerződés rendelkezései az érvényesek.


2. Rendelés és szerződés

Az árut megrendelni és érvényesen adásvételi szerződést kötni a vásárló tud személyesen az ügyfélszolgálati központban, telefonon, email-ben vagy internetes üzletben. Az összes internetes üzletben leadott rendelés elküldés előtt szabadon módosítható vagy változtatható közvetlenül a weboldalakon a saját profilba való bejelentkezés után.

Az adásvételi szerződés a vásárló általi rendelés elküldésével és eladó általi elfogadással történik. A megrendelés elfogadása alatt a „Rendelés megerősítése“ átadása (az eladási központokban való vásárlás esetében), vagy emailben való elküldése – mely késlekedés nélkül megtörténik egy időben az eladó adatbázisába való beevidálással – értendő. A rendelés megerősítése szerződés, amelyet módosítani vagy törölni csak a szerződéses felek megegyezése alapján vagy jogi okok miatt lehet. Az adásvételi szerződés archiválva van és kérésre a vásárló hozzáférést kap, internetes üzletben való vásárlás esetén a szerződéshez hozzáférése van a saját profiljában.

Olyan rendelés módosítása esetén, amely már korábban meg volt erősítve mind az eladó, mind a vásárló részéről – ez a módosítás kötelező mindkét fél számára az eladó által való változás-jóváhagyást követően. Az eladó nem köteles elfogadni a módosítást abban az esetben, ha már átadta az árut a fuvarozónak az eredeti rendelés alapján, vagy az árut módosította már a vásárló kívánsága szerint, vagy a vásárló számára külön megrendelésére készített áruról van szó.

A vásárló köteles az eladónak a rendelésben megadnia szükséges információkat a rendelés teljesítéséhez (azaz a szállítás módjának meghatározása, vásárló azonosító adatai a személyi igazolvány szerint, szállítási címet, számlázási címet).

Üzletelni és adásvételi szerződést kötni távoli kommunikáció esetén csak olyan személyek tehetnek, akik ezekre a jogi tevékenységekre jogosultak. Kiskorúak adásvételi szerződést csak a jogi kompetenciájuk keretein belül köthetnek. Adásvételi szerződést nagyobb értékű árura a kiskorúak csak törvényes képviselőjük által köthetnek.

Kommunikációs eszközök használatának (telefon, internet, stb.) költségei a rendelés véghezvitelére szokásos mértékűek, és a rendelő által használt távközlési és adatközlési rátáktól függnek. Az eladó fenntartja jogát az ügyfelek felkeresésére piackutatás céljából.
A rendelés elküldésével a vásárló megerősíti, hogy ismeri ezeket az üzleti feltételeket, beleértve a garanciális feltételeket és hogy egyetért velük. Ezek az üzleti feltételek és garanciális feltételek láthatóan vannak elhelyezve az eladó központjában és ügyfélszolgálati központokban, a www.freud-tools.eu weboldalakon és további fordításokban. Ezek a feltételek a szerződés szerves részét képezik.

Az eladó fenntartja jogát a rendelést vagy annak egy részét elutasítani az adásvételi szerződés megkötése előtt az okok feltüntetése nélkül, valamint ha az áru már nem kerül gyártásra, vagy a beszállító nem szállítja, helytelenül van feltüntetve az ár, vagy a vásárló késik a fizetéssel. Abban az esetben, hogy a vásárló már kifizette az összeget vagy egy részét, ez az összeg vissza lesz térítve az számlájára vagy címére.  Az ajándékok, amik teljesen ingyen vannak szolgáltatva, nem részei az adásvételi szerződésnek.


3. Árlisták és az áru árai

Az eladó által szolgáltatott áru árai hozzáadottérték-adó nélkül, hozzáadottérték-adóval és a vásárló által választott fuvarozó szállítási, biztosítási költségei nélkül vannak feltüntetve.

A megrendelés pillanatában az interneten feltüntetett aktuális ár az érvényes. Telefonos megrendelés esetén az ár felüntetésre kerül az ügyfélszolgálat munkatársa által. Kétségek esetén az interneten feltüntetett aktuális ár az érvényes.

 Az eladó fenntartja jogát a vásárlók kategorizálására, akik az eladónál vannak regisztrálva, mint ügyfelek. Ezen vásárlóknak az eladó további kedvezményeket szolgáltathat a fent említett árakból a fiókukba való bejelentkezés után.

Az eladó fenntartja a jogot az árak módosítására bármikor figyelmeztetés nélkül az interneten és / vagy a katalógusban. Abban az esetben, ha megtörtént az adásvételi szerződés, akkor egyoldali írásos értesítéssel a vásárlónak.  Abban az esetben, ha a vásárló nem ért egyet az ár változtatásával, joga van visszalépni a szerződéstől.

Ha nincs feltüntetve másként, az összes ajánlat vagy két hétig érvényes annak kiadásától vagy a készlet erejéig. Későbbi megrendelések esetén és / vagy ismételt megrendelések esetén nem lehetséges a korábbi ár igénylése.


4. Áru szállítása

Az áru, amely az eladónál raktáron van, szállításra vagy személyes átvételre készen áll az ügyfélszolgálati központokban a megrendeléstől számítva 1-5 napon belül.  Olyan áru esetében, amely nincs raktáron, fel van tüntetve egy orientációs szállítási idő. Abban az esetben, ha a szállítási idő nem ismert a rendelés megerősítése pillnatában, akkor az áru legkésőbb 4 héten belül kerül elküldésre.

Az ajánlatban vagy szerződésben feltüntetett szállítás határideje csak tájékoztató jellegű és az eladó nem vállal felelősséget az áru későbbi szállítása által okozott károkért a várható szállítási határidővel szemben.

Az áru szállításának módja a vásárlótól függ, amikor a vásárló megadja a szállítás módját a rendelésben. Ha ezt nem teszi meg, az eladó maga határozza meg a szállítás módját. . Az áru jellegénél fogva szállítható csomagküldő vagy raklapos áruszállítással a vásárló címére vagy átvehető személyesen az eladó ügyfélszolgálati központjaiban. A csomagküldéses és raklapos szállítás aktuális árai a Vásárlásról / Szállítás szekciókban vannak feltüntetve az eladó weboldalain.

Személyes átvételnél a vásárló kérésére az áru be van mutatva. Az ügyfélszolgálati központban történő átvételnél írásban mindig meg kell erősíteni és fel kell tüntetni, hogy az áru be-e lett a mutatva a vásárlónak vagy sem.

Fuvarozó cég általi áruszállítás esetében érvényes, hogy a szállítása csak munkanapokon történik. Szombaton, vasárnap vagy munkaszüneti napokon való rendelés esetén az áru az első következő munkanapon lesz elküldve. Fuvarozó által szállított áru mindig be van csomagolva biztonsági csomagolásba az eladó által úgy, hogy az esetleges károsodás el legyen kerülve. A biztonsági csomagolásnak, ill. leírásnak a csomagon nem kell, hogy egyezzen a szállított áruval. A szállított áru a címkén van feltüntetve a biztonsági csomagoláson, amely értesíti a vásárlót az eladóról, mint feladóról.

A vásárló megtagadhatja az áru átvételét a fuvarozótól, amely egyértelműen sérült vagy sérült a szállítási csomagolás olyan módon, hogy lehetséges az áru sérülése a csomagoláson belül is (érvényes olyan esetekben is, amikor a csomagoláson látni, hogy időjárásnak vagy víznek lett kitéve). Ha a vásárló ennek ellenére át akarja venni az árut, mert nem mindig kell, hogy megsérüljön az áru a csomagoláson belül is, a vásárló köteles a fuvarozóval jegyzőkönyvet írni a csomagolás sérüléséről és ezt a sérülést megfelelő módon dokumentálni. Abban az esetben, hogy a vásárló az átvétel és kicsomagolás után észlel sérülést az árunk, ami a szállítás által történhetett, ezt a tényt azonnal jelenteni kell – legjobb esetben 24 órán belül, legkésőbb 3 munkanapon belül – az eladónak, aki értesíteni fogja a vásárlót a reklamáció további menetéről a fuvarozónál.

Ha a vásárló nem veszi át az árut időben vagy elutasítja az áru átvételét és ha implicit vagy explicit módon elutasítja az áru átvételét megadott későbbi időponton belül más, mint törvényes okok miatt, az eladó visszaléphet a szerződéstől és kártérítést igényelhet. Ugyanez érvényes a megállapodott összeg kifizetésének késedelme esetén is.

A csomagolás jogtulajdona a vásárlóra kerül át a vásárlás tárgyának átvételének pillanatában és ezzel együtt minden kötelesség is a csomagolásokról szóló törvények szerint.

A vásárló fogyasztónak ajánlott az esetleges problémák elkerülése végett a későbbi szállítás reklamálásával kapcsolatban minél hamarabb megvizsgálni az áru állapotát, nem később azonban mint 24 óra az átvételtől. Ez alól kivételt képeznek azon esetek, melyekben az áru bemutatásra került az eladó központjaiban – ilyenkor bármilyen sérülést 24 órán belül kell jelezni az eladó irányába. Az eladó garantálja a vásárlónak, hogy az áru az átvétel pillanatában megfelel az adásvételi szerződésnek.

Az áru átadása a vásárlónak a fuvarozótól való átvétel pillanatában történik. Személyes átvételnél az áru átadása akkor történik, amikor a vásárlónak lehetővé van téve az árut felrakodni az eladás helyén az eladónál. Ugyanez érvényes, ha az árut a vásárló szerződéses szállítója veszi át. A vásárló ebben az esetben köteles megosztani a fuvarozó identifikációs adatait az eladónak.

Az áru sérülésének veszélye és ezzel összefüggő kötelességek az átadás pillanatában a vásárlóra kerül át.

A vásárló a tulajdonjogot az árura az áru teljes árának kifizetésével vagy áru átadásával kapja meg, abban a pillanatban, amely később történik meg. Amíg az áru tulajdonjoga az eladó tulajdonában áll, akkor ő a vásárló kötelességeinek nem betartása esetén vissza veheti az árut. Amíg a tulajdonjog nem kerül át a vásárlóra, a vásárlónak kötelessége az árut, amelyet már átvett saját költségeire ápolni és tárolni és nincs jogosultsága használatba venni vagy beleavatkozni. Hasonló az eljárás, ha az eladó valamilyen oknál fogva újra tulajdonjogot nyer az árura.


5. Fizetési feltételek

A vételár a szállított árura, a vásárló választása alapján, fizethető készpénzben bank kártyával áru átvételénél ügyfélszolgálati központban, utánvétellel vagy bankkártyával (változó országoktól függően) fuvarozó cél általi szállításnál, vagy banki átutalással előlegszámla (proforma) alapján, amelyet az eladó a vásárló kérésére állít ki.  Más fizetési módok az eladóval való közös megegyezés alapján történhetnek kizárólag írásos formában. A jelenlegi díjak a fizetés módjára a Vásárlásról / Fizetés szekcióban találhatók az eladó weboldalain.

Banki átutalásnál a vételár a teljes vételár összegének érkezése után van kifizetve (esetleg a szállítás díjával együtt) az eladó bankszámlájára.

Az eladónak a vásárló fogyasztóval szemben joga van igényelni késedelmi kamatot a Cseh Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat értékében + 8 százalékpont magasságában.

Minden kiküldött emlékeztetőért számlázható nettó 2083 Ft adminisztrációs díj (2500 Ft áfával). Tartozás jogi úton való oldása esetén nettó 62 500 Ft adminisztrációs díj lesz számlázva (75 000 Ft áfával).

Ha a vásárló olyan árut rendel, ami a vásárló kívánságai szerint van gyártva, nem standard mennyiségben (termék jellegétől függ), árut, amely nincs raktáron, az eladó igényelhet előleget előre megegyezett összegben, abban az esetben is, ha az internetes üzlet lehetővé tette a vásárlónak az utánvételes vagy bankkártyás fizetést. A vásárlónak ebben az esetben joga áll visszalépni a szerződéstől.

Abban az esetben, hogy a vásárló kifizette az előleget a rendelt árura, az előleg nem visszatéríthető. A vásárlónak az előleg visszatérítésére csak akkor van joga, ha a vásárló visszalép a szerződéstől vis major esetén vagy kizárólag az eladó oka miatt.

Késedelem esetén az eladó igényelheti a többlet költségek kifizetését a vásárlótól.


6. Felelősség a hibákért és garancia

A vásárlónak kötelessége azonnal átnézni és ellenőrizni az árut és haladéktalanul írásban és konkrétan reklamálni az esetleges hibákat az eladónak és az áru használatát felfüggeszteni. Ha nem jelenti be a vásárló a hibát időben, akkor feladja jogát a szerződéstől való ellépésre.

A vásárló tájékoztatja az eladót, milyen jogot érvényesít a hiba bejelentésénél vagy haladéktalanul a hiba bejelentése után.  Az eladó viszont a választott teljesítést elutasíthatja, ha ez aránytalanul nagy költségeket okoz és rendelkezésre áll más, eladó számára nem jelentős veszteségekkel járó teljesítés is. A választást a vásárló fogyasztó nem módosíthatja az eladó beleegyezése nélkül; ez ne érvényes, ha a vásárló javítást igényelt olyan hibára, amely nem javítható. Ha a hibákat az eladó nem távolítja el ésszerű időn belül, vagy értesíti a vásárló fogyasztót, hogy a hibákat nem távolítja el, a vásárló fogyasztó igényelhet a hiba eltávolítása helyett ésszerű kedvezményt a vételárból vagy visszaléphet a szerződéstől. Új áru átadása esetén a vásárló visszaadja az eladónak az ő költségeire az eredetileg átadott árut.

Ha a vásárló fogyasztó alkalmazza jogát a hiba javítására, az eladó ezt megerősíti írásos formában, mikor alkalmazta ezen jogát és a javítás idejét. A hibák eltávolítására a vásárló ésszerű időtartamot kell adnia az eladónak; ellenkező esetben hatályukat veszti bármilyen igénylés a hibákkal kapcsolatban. Ha a hibák eltávolítására megadott ésszerű időn belül sem sikerül a hibát eltávolítani, a vásárló visszaléphet a szerződéstől vagy követelheti a vételár csökkentését. A vásárlónak nincs joga visszalépni a szerződéstől, ha csak jelentéktelen hibákról van szó.

A szállítás vagy csere további költségeit a vásárló állja. A felek kifejezetten megállapodnak, hogy az áru hibája esetén a vevőnek nincs joga igényelni a szállítás költségeit az eladótól. Az eladó továbbá nem felelős a vásárló elmaradt haszonjáért és más közvetett károkért, amelyek az áru hibájából erednek.

A vásárló fogyasztó számára az eladó törvényes garanciát szolgáltat 24 hónap időtartamban a vásárlási számla kiállításának napjától kezdődően. Ezen garancia feltételei a Garanciális feltételekben vannak feltüntetve.

A vásárló köteles szigorúan betartani a használati utasítást, amely az áruhoz tartozik. A használati utasítás nem betartása esetén az eladó nem felelős a hibákért. A szerződés tárgyának leegyezett tulajdonságai, amelyeket az eladó köteles szolgáltatni, kizárólag a vásárlóval kötött szerződésből erednek, nem a reklámokból, szórólapokból, stb.


7. Eladó joga a használat költségeire

Ha visszalép a szerződéstől az eladó a vásárló fogyasztó oldalán lévő okok miatt, az eladónak joga van igényelni az áru visszaadásának költségei mellett az áru használatának költségeit is a kopás szerint. A használat költségei a vételár 0,5 % minden megkezdett naptári napért az áru átadásától a vásárló fogyasztónak az áru visszavételéig a vevő által.


8. Hiba felelősségének korlátozása

Az eladó törvényes képviselőinek, jogosult személyeinek és alkalmazottaknak a felelőssége, kivéve szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén teljesen ki van zárva.


9. Tulajdonjog fenntartása

Az áru a teljes kifizetéséig, beleértve az összes ezzel kapcsolatos pénzügyi követelést az eladó tulajdona marad. Továbbértékesítés esetén a vételár teljes kifizetése előtt, a vásárló továbbítja tartozásait az eladóval szemben teljes mértékben a vásárlónak. A vásárlónak írásos formában kell értesítenie az eladót az igények továbbításáról.

A tulajdonjog fenntartása ideje alatt a vásárlónak joga van megtartania és használnia az árut.


10. Szerződéstől való visszalépés

Az eladó visszaléphet az adásvételi szerződéstől abban az esetben, ha az áru átadása lehetetlenné válik, továbbá ha az eladónak hiteles módon tudomására jut a rendelés megerősítése után, hogy a szállított áru nem felel meg a szabad piacon való értékesítés törvényes feltételeinek vagy nem teljesíti a biztonság feltételeit, vagy az áru, amellyel az eladó rendelkezik, hibákat mutat ki, amelyeket nem az eladó okozott és ezért nem lehetséges az átadása a szokásos minőségben.

Más jogi és szerződéses okoktól függetlenül az eladónak jogában áll visszalépni a szerződéstől, ha a vásárló helytelen adatokat közölt a hitelképességéről, leállítja kifizetést vagy részleges kifizetéseket, fizetésképtelenségi eljárást indítanak ellene, vagy a gazdasági körülmények nagymértékű romlása akadályozza az eladót a szerződés betartására.

Ha a vásárló fogyasztó a szerződést az internetes üzletben vagy az eladó üzlethelyiségein kívül kötötte meg, indoklás nélkül visszaléphet a szerződéstől 14 napon belül az áru átvétele után. A szerződéstől való visszalépés jogának kihasználásához a vásárló használhatja a mintanyomtatványt, amely letölthető az eladó weboldalairól. A weboldalakon továbbá található útmutató is a szerződéstől való visszalépésre. A mintanyomtatványt kitöltése és elküldése után az eladó haladéktalanul megerősíti az átvétele után.

Ha visszalép a vásárló fogyasztó a szerződéstől, haladéktalanul elküldi vagy átadja az eladónak az árut, amelyet tőle kapott, legkésőbb 14 napon belül a szerződéstől való visszalépés után. Az áru visszaadásának költségeit a vásárló állja a visszadás jogának alkalmazása esetén. Ha az átadott áru nem felel meg a rendelt árunak, a visszaadás költségeit az eladó állja.

Ha a vásárló fogyasztó a szerződéstől az eladó oldalán lévő okok miatt lép vissza, az eladó haladéktalanul, legkésőbb14 napon belül visszafizeti a teljes összeget, beleértve a szállítás költségeit, amelyeket a szerződés alapján fogadott, megegyező módon. Az eladó ne köteles kifizetni a fogadott pénzösszeget, amíg a vásárló nem adja át az árut, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte.

Visszalépés joga nem létezik áru szállításánál, amelyek a vásárló specifikus kívánságai alapján lettek gyártva, vagy amelyek tulajdonságaiknál fogva nem visszaküldhetők.


11. Illetékes bíróság és alkalmazandó jog

A felek megállapodnak a cseh bíróságok kizárólagos hatóságában. A jogviszony a felek között a cseh jogrendszer alapján van szabályozva. A vásárlónak nincs joga egyoldalúan alkalmazni jogokat az eladó követeléseivel szemben. A felek jogai és kötelességei, amelyek nincsenek kifejezetten szabályozva a szerződés vagy ezen üzleti feltételek által, a cseh jogrendszert követik.

Az OSN szerződés alkalmazása áru nemzetközi vételéről (CISG) ki van zárva.


12. Panaszok és záró rendelkezések

Vásárló fogyasztói panaszok kezelését az eladó lehetővé teszi az info@freud-tools.eu elektromos címen. A panaszkezelésről való tájékoztatást az eladó a vásárló elektronikus címére küldi.

Az alternatív vitarendezést a Slovak Kereskedelmi Felügyelet felügyeli, székhelye Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetes cím: http://www.soi.sk.

Online vitarendezés platformja, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr weboldalon található, használható az eladó és vásárló fogyasztó közötti adásvételi szerződés vitáinak oldására.

Az Eladó kijelenti, hogy minden személyes adatot (továbbiakban csak «adatok») bizalmasan kezelnek, és a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezelik. A vásárló egyetért azzal, hogy az eladó a kapott adatokat a szerződéssel kapcsolatban, azaz a rendelésbe foglalt adatokat, feldolgozhatja marketing és üzleti célokra és ezzel továbbíthatja harmadik személyeknek, akik együttműködnek az eladóval marketing kampányok szervezésében mindezt a meglévő szabályok szerint, különösen a személyes adatok védelméről szóló törvény szerint. Ez az egyetértés a vásárló általbármikor visszavonható. Az ezt érintő részletek megtalálhatóak az eladó weboldalán.

A szerződés cseh nyelven van megkötve és az internetes üzletek nyelvein. Az összes fordítás idegen nyelvre csak tájékoztató jellegű, esetleges ellentmondások esetén a cseh verzió és fordítás között a cseh verzió élvez előnyt, kivéve az összeget és adminisztratív terhek valutáját.


13. Védjegyek, szabadalmak és szellemi tulajdon

A vásárló tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés elfogadásával és azt ezt követő megvalósításával nem kap jogot bármilyen szabadalomhoz, védjegyhez, üzleti névhez (céghez), logóhoz vagy bármilyen szellemi vagy ipari tulajdonhoz, amelyet az eladó birtokol vagy használ, vagy ami az áruhoz tartozik, ami a vásárlás tárgya.

Az eladó fenntartja jogát az összes szellemi tulajdonra, beleértve szöveget, képet, illusztrációt, védjegyet, grafikát és bármilyen eszközt a weboldalán vagy katalógusában és bármilyen levelezésben, amit a vásárló az eladótól kap. Ezek az alkotói törvénnyel, valamint szerződéssel vannak védve és az eladó vagy beszállító tulajdonában állnak.

Bármilyen levelezés az eladó és vásárló között személyes és bizalmas, tehát ennek megfelelően kell kezelni. Ez azt jelenti, hogy tilos előzetes írásos beleegyezés nélkül közzé tenni vagy tovább küldeni egész terjedelmében, részlegesen vagy csak összefoglalólag is.

A vásárló kötelezi magát, hogy ő maga nem tesz úgy, vagy nem engedi meg, hogy bármi az eladó hírnevében kárt tegyen, valamint hogy hátrányosan befolyásolja az eladó jogát, érvényességét, vagy szellemi/ipari tulajdonjog tárgyát, amelyet az eladó birtokol, vagy használ, vagy pedig az adásvétel tárgyára vonatkozik.


14. Egyéb

Ezen Üzleti feltételek módosításainak írásos formát kell ölteniük érvényességükhöz. Az írásos forma követelményétől kizárólag írásos formában lehet visszalépni.

Az eladónak joga van továbbítani jogait és kötelességeit, beleértve azokat, amelyek ezen Üzleti feltételekbe vannak foglalva, felhatalmazott eladóra és így visszalépni kötelességei alól. Ezzel a továbbítással kapcsolatban a teljesítés központja módosul a a felhatalmazott eladó központjára. A vásárlót ezen módosításról haladéktalan értesíteni kell.

Egyes rendelkezések érvénytelensége vagy eredménytelensége nem okozza a többi rendelkezés eredménytelenségét és érvénytelenségét.

A vásárló kifejezetten kijelenti, hogy alaposan megismerkedett az üzleti feltételekkel és garanciális feltételekkel és hogy érti ezeket.


Ezek az üzleti feltételek 2019.5.2-tól lépnek hatályba és az előző üzleti feltételeket teljes mértékben hatályon kívül helyezik.