CA Activator Spray

Novo

1 Artikl

  ReferencaSlikaVDost.CijenaU košaricu
  154-KAV56.9958.CZ CA Activator Spray150 ml Na zalihama 1 kom 7,08 € s PDV-a
  kom

  Više informacija

  • Aktivator za ubrzavanje stvrdnjavanja brzosušećih CA ljepila
  • Prikladno za Titebond Instant

  CA aktivator za brzosušeća cijanoakrilatna (CA) ljepila u aerosol pakiranju od 150 ml. Koristi se za ubrzavanje stvrdnjavanja Titebond Instant i drugih brzosušećih ljepila u uvjetima nepovoljnim za njihovo prirodno stvrdnjavanje: u suhom okruženju, na hladnoći, pri lijepljenju neaktivnih materijala ili pri nanošenju debelog sloja ljepila. Proizvod se ne smije koristiti za lijepljenje materijala koji nisu otporni na organska otapala (npr. polistirenska pjena).

  Primjena: Aktivator se nanosi na čiste i suhe površine s udaljenosti od 20-25 cm Optimalno područje radne temperature je od +10°C do +30°C.
  Možete ga primijeniti na jedan od dva osnovna načina:

  Mali dijelovi: Nanesite aktivator na ljepljivu površinu i ostavite da se osuši (ostaje aktivan nekoliko sati). Zatim nanesite ljepilo na drugu kontaktnu površinu i pričvrstite dijelove.

  Veliki dijelovi: Nanesite ljepilo na dodirnu površinu, pritisnite dijelove zajedno i poprskajte spoj aktivatorom.

  Skladištenje: u dobro zatvorenoj ambalaži, na hladnom, suhom i tamnom mjestu (na temperaturi od +5°C do +25°C). Ne izlagati temperaturama ispod +2°C.

  Vijek trajanja: Uz pridržavanje pravilnih uvjeta skladištenja, rok trajanja u neotvorenom originalnom pakiranju je zajamčen u trajanju od 1 godine uz zadržavanje gore navedenih svojstava proizvoda.
  Proizvod sadrži tvari koje su klasificirane kao opasne u smislu Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

  Opasnost:

  Upozorenja na opasnost:
  H222 Vrlo zapaljiv aerosol.
  H229 Spremnik je pod tlakom: može prsnuti ako se zagrijava.
  H302 Štetno ako se proguta.
  H336 Može izazvati pospanost i vrtoglavicu.
  H411 ​​​​Otrovno za vodene organizme s dugotrajnim učincima.

  sigurnosne upute
  P102 Čuvati izvan dohvata djece.
  P210 Čuvati podalje od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih vrsta izvora paljenja. Nemojte pušiti.
  P211 Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
  P251 Ne bušiti niti spaljivati, čak ni nakon uporabe.
  P261 Izbjegavati udisanje aerosola.
  P271 Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenim prostorima.
  P304+P340 U SLUČAJU UDISANJA: Izvesti osobu na svježi zrak i smjestiti je u položaj koji olakšava disanje.
  P410+P412 Zaštititi od sunčeve svjetlosti i ne izlagati temperaturama iznad 50 °C.
  P501 Odložiti sadržaj/spremnik na sabirno mjesto za opasni otpad.