Osnovna odredba


1. Ovi opći uvjeti (u daljnjem tekstu "uvjeti") izdaju se:

CONTI-MAT s.r.o.

ID: 31391567

PDV broj: 2020305144

PDV broj: SK2020305144

sa sjedištem: Kuzmányho 3, 811 06 Bratislava, Slovensko

upisano u trgovački registar kod Okružnog suda u Bratislavi, umetak br. N 55/95

kontakt podaci: Galvaniho 8, 821 04 Bratislava

email: info@wood-tools.eu

telefon: +421 903 400 931

E-trgovina: www.Wood-Tools.eu

(u daljnjem tekstu "prodavač")

2. Ovim uvjetima uređuju se međusobna prava i obveze prodavatelja i fizičke osobe koja sklapa ugovor o kupoprodaji izvan svoje poslovne djelatnosti potrošača, odnosno u sklopu svoje poslovne djelatnosti (u daljnjem tekstu: kupac) putem web sučelja koje se nalazi na web stranici dostupnoj na internetu www.Wood-Tools.eu (u daljnjem tekstu "online trgovina").

3. Uvjeti su sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Odstupanja u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost pred odredbama ovih uvjeta.

4. Ovi uvjeti i kupoprodajni ugovor sklopljeni su na hrvatskom jeziku.

Informacije o robi i cijenama

1. Podaci o robi, uključujući cijenu pojedine robe i njezine glavne karakteristike, dani su za pojedinu robu u katalogu internetske trgovine. Cijene robe navedene su s uključenim porezom na dodanu vrijednost, svim pripadajućim naknadama i troškovima povrata robe, ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem. Cijene proizvoda vrijede za vrijeme dok su prikazane u web trgovini. Ova odredba ne isključuje sklapanje kupoprodajnog ugovora pod pojedinačno dogovorenim uvjetima.

2. Sva prezentacija robe koja se nalazi u katalogu internet trgovine je informativne prirode i prodavatelj nije obvezan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi s tom robom.

3. Podaci o troškovima pakiranja i dostave robe objavljeni su u internetskoj trgovini. Podaci o troškovima pakiranja i dostave robe navedene u internetskoj trgovini odnose se samo na slučajeve kada se roba isporučuje unutar područja Republike Češke.

4. Eventualni popusti od kupoprodajne cijene robe ne mogu se međusobno kombinirati, osim ako se prodavatelj i kupac drugačije ne dogovore.

Narudžba i sklapanje kupoprodajnog ugovora

1. Troškove kupca nastale korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi sam kupac. Ti se troškovi ne razlikuju od osnovne stope.

2. Kupac naručuje robu na sljedeće načine:

putem svog korisničkog računa, ako ste se prethodno registrirali u internetskoj trgovini,
ispunjavanjem narudžbenice bez registracije.
3. Prilikom narudžbe kupac odabire robu, broj robe, način plaćanja i dostave.

4. Prije slanja narudžbe, kupcu je omogućena provjera i promjena podataka koje je unio u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb: "Potvrđujem narudžbu". Podatke navedene u narudžbi prodavatelj smatra točnima. Uvjet za valjanost narudžbe je ispunjavanje svih obveznih podataka u obrascu narudžbe i potvrda kupca da je upoznat s ovim uvjetima.

5. Prodavatelj će kupcu odmah po primitku narudžbe poslati potvrdu o primitku narudžbe na e-mail adresu koju je kupac upisao prilikom narudžbe. Ova potvrda je automatska i ne predstavlja ugovor. Aktualni uvjeti poslovanja prodavatelja priloženi su potvrdi. Kupoprodajni ugovor je sklopljen tek nakon što prodavatelj prihvati narudžbu. Obavijest o prihvaćanju narudžbe dostavlja se na e-mail adresu kupca. / Odmah po primitku narudžbe, prodavatelj će kupcu poslati potvrdu o primitku narudžbe na e-mail adresu koju je kupac upisao prilikom narudžbe. Ova potvrda smatra se sklapanjem ugovora. Aktualni uvjeti poslovanja prodavatelja priloženi su potvrdi. Kupoprodajni ugovor sklopljen je potvrdom narudžbe od strane prodavatelja na e-mail adresu kupca.

6. U slučaju da prodavatelj ne može ispuniti neki od uvjeta navedenih u narudžbi, kupcu će poslati izmijenjenu ponudu na njegovu e-mail adresu. Izmijenjena ponuda smatra se novim nacrtom kupoprodajnog ugovora, a kupoprodajni ugovor je u tom slučaju sklopljen potvrdom kupca o prihvaćanju ove ponude prodavatelju na njegovu e-mail adresu navedenu u ovim uvjetima.

7. Sve narudžbe prihvaćene od strane prodavatelja su obvezujuće. Kupac može otkazati narudžbu sve dok kupac ne primi obavijest o prihvaćanju narudžbe od strane prodavatelja. Kupac može otkazati narudžbu putem telefona na broj telefona prodavatelja ili elektroničkom porukom na e-mail prodavatelja, a oba su navedena u ovim uvjetima.

8. U slučaju da je došlo do očitog tehničkog nedostatka kod prodavatelja prilikom isticanja cijene robe u internetskoj trgovini, ili tijekom procesa naručivanja, prodavatelj nije dužan isporučiti robu kupcu u ovom trenutku. očito manjkavu cijenu, čak i ako je kupcu poslana automatska potvrda primitka narudžbe prema ovim uvjetima. Prodavatelj obavještava kupca o nedostatku bez nepotrebnog odgađanja te mu na e-mail adresu šalje izmijenjenu ponudu. Izmijenjena ponuda smatra se novim nacrtom kupoprodajnog ugovora, a kupoprodajni ugovor je u tom slučaju sklopljen potvrdom kupca o prihvaćanju na e-mail adresu prodavatelja.

Račun kupca

1. Na temelju registracije kupca u internetskoj trgovini, kupac može pristupiti svom korisničkom računu. Kupac može naručiti robu sa svog korisničkog računa. Kupac robu može naručiti i bez registracije.

2. Prilikom registracije korisničkog računa i naručivanja robe, kupac je dužan sve podatke unijeti točno i istinito. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene na korisničkom računu u slučaju bilo kakve promjene. Podatke koje je kupac naveo u korisničkom računu i prilikom naručivanja robe prodavatelj smatra točnima.

3. Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup svom korisničkom računu. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu zlouporabu korisničkog računa od strane trećih osoba.

4. Kupac nije ovlašten trećim osobama dopustiti korištenje korisničkog računa.

5. Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako kupac više ne koristi svoj korisnički račun, ili ako kupac krši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora i ovih uvjeta.

6. Kupac potvrđuje da korisnički račun možda neće biti dostupan kontinuirano, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme prodavatelja, ili potrebno održavanje hardverske i programske opreme trećih osoba.

Uvjeti plaćanja i isporuke robe

1. Cijenu robe i sve troškove vezane uz isporuku robe prema kupoprodajnom ugovoru kupac može platiti na sljedeće načine:

bezgotovinski prijenos na žiro račun prodavatelja bezgotovinska platna kartica
plaćanje pouzećem po primitku robe,
u gotovini ili kreditnom karticom prilikom osobnog preuzimanja u trgovini,
2. Uz kupoprodajnu cijenu, kupac je dužan platiti prodavatelju troškove pakiranja i dostave robe u ugovorenom iznosu. Osim ako nije izričito drugačije navedeno, kupoprodajna cijena uključuje i troškove vezane uz isporuku robe.

3. U slučaju plaćanja u gotovini kupoprodajna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupoprodajna cijena se plaća do …. dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

4. U slučaju plaćanja putem Payment gatewaya, kupac slijedi upute odgovarajućeg pružatelja usluga elektroničkog plaćanja.

5. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca za plaćanje kupoprodajne cijene ispunjena je uplatom odgovarajućeg iznosa na žiro račun prodavatelja.

6. Prodavatelj od kupca ne zahtijeva plaćanje unaprijed ili slično. Plaćanje kupoprodajne cijene prije otpreme robe nije polog.

7. Prema Zakonu o prijavi prodaje, prodavatelj je dužan kupcu izdati potvrdu. Istodobno, dužan je zaprimljene prodaje prijaviti poreznoj upravi putem interneta, u slučaju tehničkog kvara, najkasnije u roku od 48 sati.

8. Roba se isporučuje kupcu:

na adresu koju je kupac naveo u narudžbi
osobnim preuzimanjem u prostorijama prodavatelja.
9. Izbor načina dostave vrši se prilikom naručivanja robe.

10. Troškovi dostave robe, ovisno o načinu slanja i primitka robe, navedeni su u narudžbi kupca i prodavateljevoj potvrdi narudžbe. Ukoliko je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove vezane uz ovaj način prijevoza.

11. Ako je prema kupoprodajnom ugovoru prodavatelj dužan isporučiti robu na mjesto koje je kupac naveo u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu prilikom isporuke. Ako je iz razloga na strani kupca potrebno višekratno isporučiti robu ili na drugačiji način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan podmiriti troškove ponovljene isporuke robe, ili troškove povezane s drugim načinom isporuke.

12. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe od prijevoznika provjeriti cjelovitost pakiranja robe te u slučaju nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju povrede pakiranja koja ukazuje na neovlašteni upad u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.

13. Prodavatelj kupcu izdaje porezni dokument - račun. Porezni dokument šalje se na e-mail adresu kupca./Porezni dokument prilaže se uz isporučenu robu.

14. Kupac stječe pravo vlasništva na robi uplatom cjelokupne kupoprodajne cijene robe uključujući i troškove dostave, ali prvo preuzimanjem robe. Odgovornost za slučajni gubitak, oštećenje ili uništenje robe prelazi na kupca u trenutku prihvaćanja robe ili u trenutku kada je kupac imao obvezu primiti robu, ali to nije učinio suprotno kupoprodajnom ugovoru.

Odustanak od ugovora

1. Kupac koji je kupoprodajni ugovor sklopio izvan svoje poslovne djelatnosti potrošača ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora i bez navođenja razloga.

2. Rok za odustanak od ugovora je 14 dana

od dana primitka robe,
od dana preuzimanja zadnje isporuke robe, ako je predmet ugovora više vrsta robe ili isporuka više dijelova
od datuma prihvaćanja prve isporuke robe, ako je predmet ugovora redovita ponovljena isporuka robe.
3. Kupac između ostalog ne može odustati od kupoprodajnog ugovora:

o pružanju usluga, ako su iste ispunjene uz njegovu prethodnu izričitu suglasnost prije isteka roka za odustanak od ugovora te je prodavatelj prije sklapanja ugovora obavijestio kupca da u tom slučaju nema pravo odustati od ugovora i ako je usluga u potpunosti pružena,
o isporuci robe ili usluga čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu neovisno o volji prodavatelja, a koje se mogu pojaviti tijekom roka za odustanak,
o isporuci alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, koja se mogu isporučiti tek nakon trideset dana i čija cijena ovisi o kretanjima na tržištu neovisno o volji prodavatelja,
o isporuci robe koja je modificirana prema željama kupca, robe po mjeri ili robe namijenjene samo jednom kupcu,
o isporuci kvarljive robe, kao i robe koja se zbog svoje prirode nakon isporuke nepovratno pomiješala s drugom robom,
o isporuci robe u zatvorenoj ambalaži koja nije prikladna za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i čija je zaštitna ambalaža nakon dostave puknuta,
o isporuci zvučnih zapisa, video snimaka, audiovizualnih snimaka, knjiga ili računalnih programa, ako se prodaju u zaštitnoj ambalaži, a kupac je tu ambalažu raspakirao,
o opskrbi novinama, periodičnim izdanjima ili časopisima, osim prodaje na temelju ugovora o pretplati i prodaje knjiga koje se ne isporučuju u zaštitnoj ambalaži,
o isporuci elektroničkog sadržaja osim na fizičkom mediju, ako je njegova isporuka pokrenuta uz izričitu suglasnost kupca, a kupac je izjavio da je uredno obaviješten da davanjem te suglasnosti gubi pravo na odustanak od ugovora,
u drugim slučajevima navedenim u § 7 par. 6. Zakona br. 102/2014 Zb. o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja s izmjenama i dopunama.

4. Kako bi ispoštovao rok za povlačenje, kupac mora poslati izjavu o povlačenju unutar roka za povlačenje.

5. Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora kupac može koristiti model obrasca za odustajanje od prodavatelja. Odustanak od kupoprodajnog ugovora kupac šalje na e-mail ili adresu za dostavu prodavatelja navedenu u ovim uvjetima. Prodavatelj će kupcu odmah potvrditi primitak obrasca.

6. Kupac koji odustane od ugovora dužan je robu vratiti prodavatelju u roku od 14 dana od odustajanja od ugovora. Kupac snosi troškove povrata robe prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem.

7. Ukoliko kupac odustane od ugovora, prodavatelj će mu odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od odustajanja od ugovora, vratiti sva sredstva, uključujući troškove dostave, koja je od njega primio, na isti način. Prodavatelj će primljena sredstva vratiti kupcu na drugi način samo ako kupac na to pristane i ako to ne snosi dodatne troškove.

8. Ukoliko kupac odabere neki drugi od najjeftinijeg načina dostave robe koji je ponudio prodavatelj, prodavatelj će kupcu refundirati trošak dostave robe u iznosu koji odgovara najjeftinijem ponuđenom načinu dostave robe.

9. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego što mu kupac preda robu ili dokaže da je robu poslao prodavatelju.

10. Kupac mora robu vratiti prodavatelju neoštećenu, nenošenu i nezagađenu te po mogućnosti u originalnom pakiranju. Prodavatelj ima pravo jednostrano prijebiti zahtjev za naknadu štete nastale na robi sa zahtjevom kupca za povratom kupovne cijene.

11. Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora zbog rasprodanosti zaliha, nedostupnosti robe ili kada je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe obustavio proizvodnju ili uvoz robe. Prodavatelj će o tome odmah obavijestiti kupca putem e-mail adrese navedene u narudžbi te će mu u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju od kupoprodajnog ugovora vratiti sva novčana sredstva, uključujući i troškove dostave, koja je od njega primio na temelju ugovora. na isti način ili na način koji odredi kupac.

Prava od neispravne izvedbe

1. Prodavatelj jamči kupcu da je roba bez nedostataka po primitku. Konkretno, prodavatelj je odgovoran kupcu da je u trenutku kada je kupac preuzeo robu:

roba ima svojstva o kojima su se stranke dogovorile, a u nedostatku dogovora ima svojstva koja je prodavatelj ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe, a na temelju reklame od strane prodavač,
roba je prikladna za namjenu koju prodavatelj navodi za njezinu uporabu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,
roba kvalitetom ili dizajnom odgovara ugovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn utvrđena prema ugovorenom uzorku ili modelu,
je roba u odgovarajućoj količini ili težini i
roba odgovara zahtjevima zakonskih propisa.
2. Ako nedostatak postane očit u roku od šest mjeseci od dana kada je kupac primio robu, smatra se da je roba već imala nedostatak po primitku. Kupac ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka. Ova se odredba ne odnosi na robu prodanu po nižoj cijeni za nedostatak za koji je ugovorena niža cijena, na istrošenost robe uzrokovanu njezinom normalnom uporabom, na rabljenu robu za nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenost koju je roba imala prilikom preuzimanja od strane kupca ili ako to proizlazi iz prirode robe.

3. U slučaju kvara, kupac može podnijeti reklamaciju prodavatelju i zahtijevati:

u slučaju kvara koji se može ukloniti:
besplatno otklanjanje kvara na proizvodu,
zamjena robe za novu robu,
ako se radi o nedostatku koji se ne može ukloniti:
razuman popust od kupoprodajne cijene,
odstupiti od ugovora.
4. Kupac ima pravo odustati od ugovora,

ako roba ima nedostatak koji se ne može otkloniti i koji onemogućuje pravilno korištenje stvari kao stvari bez nedostataka,
ako robu ne može pravilno koristiti zbog opetovane pojave nedostatka ili nedostataka nakon popravka,
ako ne može ispravno rabiti robu zbog većeg broja nedostataka na robi.

5. Prodavatelj je dužan prihvatiti reklamaciju u svim poslovnicama u kojima je prihvaćanje reklamacije moguće, a može iu sjedištu ili mjestu poslovanja. Potrošač može podnijeti prigovor i osobi koju odredi prodavatelj. Ukoliko prigovor potrošača rješava osoba koju prodavatelj odredi, isti može riješiti prigovor samo predajom popravljene robe, u protivnom će prigovor biti proslijeđen prodavatelju na postupanje. Prodavatelj je dužan kupcu izdati pismenu potvrdu o tome kada je kupac ostvario pravo, kakav je sadržaj reklamacije i koji način rješavanja reklamacije kupac traži, kao i potvrdu o datumu i načinu rješavanja reklamacije. zahtjev, uključujući potvrdu o popravku i njegovom trajanju, ili pisano obrazloženje. odbijanje prigovora.

6. U slučaju prigovora potrošača, prodavatelj ili od njega ovlašteni djelatnik ili ovlaštena osoba dužni su potrošača upoznati s njegovim pravima koja proizlaze iz neispravne izvedbe. Na temelju odluke potrošača koju ostvaruje iz prava iz neispravne robe, Prodavatelj ili od njega ovlašteni djelatnik ili za to ovlaštena osoba dužan je odmah, au složenim slučajevima najkasnije u roku od tri dana odrediti način rješavanja prigovora. radnih dana od dana prijave na oglas, a u opravdanim slučajevima, posebice ako je potrebna složena tehnička procjena stanja robe, najkasnije 30 dana od dana prijave reklamacije. . Nakon utvrđivanja načina rješavanja prigovora, prigovor, uključujući i otklanjanje kvara, mora se rješavati odmah, au opravdanim slučajevima prigovor se može rješavati i naknadno. Međutim, rješavanje prigovora, uključujući i otklanjanje nedostatka, ne može trajati duže od 30 dana od dana podnošenja prigovora. Uzaludni istek tog roka smatra se bitnom povredom ugovora i kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora ili ima pravo zamijeniti robu za novu robu. Trenutkom prijave reklamacije smatra se trenutak kada je volja kupca (ostvarenje prava iz neispravne činidbe) izražena prodavatelju.

7. Prodavatelj pisanim putem obavještava kupca o ishodu prigovora, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

8. Pravo na neispravnu izvedbu ne pripada kupcu, ako je kupac prije preuzimanja stvari znao da stvar ima nedostatak ili ako je kupac sam prouzročio nedostatak.

9. U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na naknadu namjenski učinjenih troškova nastalih povodom podnošenja prigovora. Kupac to pravo može ostvariti kod prodavatelja u roku od mjesec dana nakon isteka jamstvenog roka.

10. Kupac ima izbor načina reklamacije i njenog postupanja, ukoliko postoji više mogućnosti.

11. Prava i obveze ugovornih strana u vezi s pravima iz manjkave izvedbe uređena su člancima 499 do 510, člancima 596 do 600 i člancima 619 do 627 Zakona br. br. 40/1964 zbir. Građanski zakonik, s izmjenama i dopunama, i Zakon br. 250/2007 Coll., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama.

12. Ostala prava i obveze stranaka u vezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke uređena su postupkom reklamacije prodavatelja.

Dostava

1. Ugovorne strane mogu međusobno dostavljati svu pisanu korespondenciju elektroničkom poštom.

2. Kupac dostavlja korespondenciju prodavatelju na adresu e-pošte navedenu u ovim uvjetima. Prodavatelj dostavlja kupcu korespondenciju na e-mail adresu navedenu u njegovom korisničkom računu ili u narudžbi.

Izvansudsko rješavanje sporova

1. Potrošač ima pravo obratiti se prodavatelju sa zahtjevom za ispravku ako nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj postupio po njegovom prigovoru ili ako smatra da je prodavatelj povrijedio njegova prava. Potrošač ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje alternativnog (izvansudskog) rješavanja spora kod osobe za alternativno rješavanje sporova, ako je prodavatelj na zahtjev iz prethodne rečenice odgovorio niječno ili na isti nije odgovorio. u roku od 30 dana od dana slanja. To ne utječe na mogućnost potrošača da se obrati sudu.

2. Za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova proizašlih iz kupoprodajnog ugovora nadležna je Slovačka trgovinska inspekcija, sa sjedištem: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, kojoj se možete obratiti za navedeno namjenu na adresu Slovačka trgovinska inspekcija, odnosi i alternativno rješavanje sporova, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, ili elektroničkim putem na ars@soi.sk ili adr.@soi.sk. Internet adresa: https://www.soi.sk/. Za rješavanje sporova između prodavatelja i kupca iz kupoprodajnog ugovora može se koristiti platforma za online rješavanje sporova koja se nalazi na internetskoj adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr.

3. Europski potrošački centar Slovačka Republika, sa sjedištem Mlynská nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetska adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktna točka prema Uredbi 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktiva 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova).

4. Prodavatelj je ovlašten prodavati robu na temelju obrtničke dozvole. Trgovačku inspekciju obavlja nadležna Služba za trgovinsko poslovanje Područnog ureda iz svoje nadležnosti. Slovačka trgovačka inspekcija provodi, u određenom opsegu, između ostalog, nadzor poštivanja Zakona br. 250/2007 Zb. o zaštiti potrošača s izmjenama i dopunama.

Završne odredbe

1. Svi ugovori između prodavatelja i kupca regulirani su pravnim poretkom Republike Slovačke. Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni element, stranke su suglasne da se za odnos primjenjuje pravo Republike Slovačke. To ne utječe na prava potrošača koja proizlaze iz opće obvezujućih pravnih propisa.

2. Prodavatelja u odnosu na kupca ne obvezuju nikakvi kodeksi ponašanja u smislu odredaba Zakona. 250/2007 Zb. o zaštiti potrošača s izmjenama i dopunama.

3. Sva prava na web stranicu prodavatelja, posebno autorska prava na sadržaj, uključujući izgled stranice, fotografije, filmove, grafiku, zaštitne znakove, logotipe i druge sadržaje i elemente, pripadaju prodavatelju. Zabranjeno je kopirati, mijenjati ili na drugi način koristiti web stranicu ili njen dio bez suglasnosti prodavatelja.

4. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke nastale intervencijom trećih osoba u web trgovini ili njezinim korištenjem protivno namjeni. Kupac prilikom korištenja internet trgovine ne smije koristiti postupke koji bi mogli negativno utjecati na njezin rad te ne smije obavljati aktivnosti koje bi njemu ili trećim osobama mogle ometati ili koristiti softver ili druge komponente koje čine internet trgovinu i korištenje internetsku trgovinu ili njezine dijelove ili programsku opremu na način koji bi bio suprotan njezinoj namjeni ili namjeni.

5. Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije javno dostupan.

6. Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst uvjeta. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije uvjeta i odredbi.

7. Model obrasca za odustajanje od ugovora nalazi se u prilogu uvjeta.

Ovi uvjeti stupaju na snagu 19. kolovoza 2022.

-------UZORAK-------
Uzorak obrasca za povlačenje

(ispunite i pošaljite ovaj obrazac samo ako želite odustati od ugovora)

— Za .............. [Prodavatelj upisuje svoje ime, prezime i adresu mjesta poslovanja, ako je fizička osoba poduzetnik, naziv obrta i sjedište odn. mjesto poslovanja, ako se radi o pravnoj osobi ili broj faksa i e-mail adresa]:

— Ovime objavljujem (*) da se povlačim (*) iz ugovora za ovu robu/iz ugovora o pružanju ove usluge (*) : ............. .

— Datum narudžbe/datum primitka (*) ..............

— Ime i prezime potrošača (*) ..............

— Adresa potrošača (*) ..............

— Broj bankovnog računa potrošača (*) ..............

— Potpis potrošača (*) (samo ako se ovaj obrazac podnosi u papirnatom obliku) ..............

- Datum ..............

(*) Prekriži ono što se ne odnosi.