Új

Titebond Liquid Hide Enyves Faragasztó

Új

  KódKépVElérhet.Ár Kosárba
  123-5012 Titebond Liquid Hide Enyves Faragasztó118 ml 1-4 hét 3 286,73 Ft‎ ÁFA-val
  db
  123-5013 Titebond Liquid Hide Enyves Faragasztó237 ml 1-4 hét 4 695,32 Ft‎ ÁFA-val
  db
  123-5014 Titebond Liquid Hide Enyves Faragasztó473 ml 1-4 hét 7 512,52 Ft‎ ÁFA-val
  db

  Egyéb infó

  • Azonnali használatra kész.
  • Típus - glutin enyv adalékokkal.
  • Kitűnő csiszolhatóság és ellenállóság elfolyás ellen.
  • Alkalmas fára és anyagokra.
  • Csak beltéri használatra.
  • A kötés szétszedhető hevítés után.
  • Fixáció hosszú ideje pontos szerelésért.
  • Nem alkalmas hosszútávú tárolásra, nyitás után fel kell használni.


  A Titebond Liquid Hide Glue az első enyves ragasztó, amely cseppfolyós állapotban van kínálva azonnali használatra. Nem igényel hevítést és keverést. A profik a Titebond Liquid Hide ragasztót a kiemelkedő szilárdságának, hosszú szerelési idejének, rugalmasságának és hang egyedi zavartalan átvitelének köszönhetően használják.

  Kitűnő ellenállást elfolyás ellen és kiemelkedő csiszolhatóságot szolgáltat, továbbá felületi megmunkálást tesz lehetővé pl. festést. Érzékenysége magasabb hőmérsékletekre egyszerű szétszerelést tesz lehetővé, ami alap tulajdonság bútorok restaurálásánál vagy hangszerek javításánál. Minden felújító munkálatra, hangszrek javítására és gyártására, furnér ragasztására, stb. alkalmas.

  Ennek a ragasztónak az egyedi tulajdonságaira tekintettel csak az adott munkára szükséges mennyiséget tanácsolunk vásárolni és nem tárolni hosszú ideig. Nyitás után az egész csomagolást el kell használni. Nem alkalmas kültéri használatra.

  • Típus: Glutin enyv adalékokkal
  • Használat: Beltér
  • Nyitás ideje: max. 15 perc
  • Teljes szerelés ideje:  30-60 perc  
  • Teljes száradás:  24 óra
  • Üzemi és tárolási hőmérséklet: 10° - 30°C
  • Kötés szilárdsága:  DIN EN 204 / D2

  Veszély:

  A figyelmeztető mondatok 
  H318  Súlyos szemkárosodást okoz.

  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
  P101  Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
  P102  Gyermekektől elzárva tartandó.
  P280  Szemvédő használata kötelező.
  P305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310  Azonnal forduljon orvoshoz.