Titebond II Premium Lepidlo na dřevo D3

Nové

• Vysokopevnostní voděodolné lepidlo.
• Ideální pro vnitřní a venkovní použití.
• Odolnost proti vodě D3.
• Silná počáteční lepivost a rychle tuhnoucí.
• Ideální pro vysokofrekvenční lepení a lisy za tepla.

Více informací

3 ks

  KódObrázokVDostup.CenaDo košíka
  123-5003 Titebond II Premium Lepidlo na dřevo D3237 ml Skladem 2 ks 167,61 Kč s DPH
  ks
  123-5004 Titebond II Premium Lepidlo na dřevo D3473 ml 1-4 týdny 335,82 Kč s DPH
  ks
  123-5005 Titebond II Premium Lepidlo na dřevo D3946 ml 1-4 týdny 457,94 Kč s DPH
  ks
  123-5006 Titebond II Premium Lepidlo na dřevo D33,78 l Skladem 1 ks 1 282,24 Kč s DPH
  ks

  Více informací

  Titebond II Premium je vysokopevnostní voděodolné lepidlo, které splňuje  přísnou americkou normu ANSI Typ 2 specifikace pro odolnost proti vodě. Lepí všechny venkovní dřevěné konstrukce včetně venkovního dřevěného nábytku. Titebond II Premium poskytuje silnou počáteční lepivost v krátké době, vysokou pevnost a vynikající brousitelnost.  Titebond II Premium je snadno použitelný, netoxický, odolný proti povětrnostním vlivům. Lepidlo lze snadno očistit navlhčeným hadříkem.

  • Typ: Polyvinyl acetát PVA
  • Použití: Interiér a exteriér
  • Doba otevření: max. 5 minut
  • Celková montážní doba:  10 - 15 minut
  • Úplné zaschnutí:  24 hodin
  • Pracovní a skladovací teplota : 10° - 30°C
  • Skupina namáhání: DIN EN 204 / D3

  Varování:
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

  PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody.
  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  Odstraňte obsah/ obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.