Нов

Titebond Melamine

Нов

2 Артикула

  справкаОбразVНаличностЦенаВ количка
  123-4014 Titebond Melamine473 ml в наличност 2 бр 23,47 лв c данък
  бр

  Повече информация

  • Прозрачен цвят след втвърдяване.
  • Бързо фиксиране с по-дълго време на отваряне.
  • По-плътна формула – минимално разтичане.
  • Използвайте само в интериора.
  • Свързва меламинови, винилови и HPL материали към порести материали.
  • Почиства се лесно с вода, не е запалим.

  Titebond Melamine Wood Glue е незапалимо винилацетатно лепило, което се почиства лесно с вода. Има слаба миризма и прозрачен цвят след втвърдяване. Идеален е за лепене на детайлна работа, която изисква лесно лепене без кървене. Лепилото е предназначено за залепване на дърво, ПДЧ, MDF плоскости и други порести материали към пластмаси като меламин, винил, HPL или дори метали. Бърза фиксация с по-дълго време на отваряне позволява точно сравнение на части. Лепилото не е подходящо за външна употреба и изграждане на фуги.

  • Тип: Специална винилацетатна емулсия
  • Употреба: На закрито
  • Време на отваряне: макс. 5 минути
  • Общо време за сглобяване: 10-15 минути
  • Пълно изсъхване: 24 часа
  • Работна температура и температура на съхранение: 10° - 30°C
  • Сила на свързване: DIN EN 204

  опасност
  Предупреждения за опасност
  H360FD Може да увреди плодовитостта. Може да навреди на нероденото дете.

  инструкции за безопасност
  P102 Да се пази от деца.
  P201 Получете специални инструкции преди употреба
  P280 Носете защитни ръкавици.
  P308+P313 ПРИ излагане или притеснение: Потърсете медицински съвет/помощ.
  P405 Дръжте под ключ.
  P501 Съдържанието/контейнерът да се предаде на лицето, отговорно за рециклирането на отпадъците или да се върне на доставчика.