Nové

Titebond Melamine

Nové

  KódObrázokVDostup.CenaDo košíka
  123-4014 Titebond Melamine473 ml 1-4 týdny 305,29 Kč s DPH
  ks

  Více informací

  • Průhledná barva po vytvrzení.
  • Rychlá fixace s delší dobou otevření.
  • Hustší složení – minimální stékání.
  • Použití pouze v interiéru.
  • Lepí melaminové, vinylové a HPL materiály k porézním materiálům.
  • Snadné čištění vodou, nehořlavé.


  Titebond Melamine Lepidlo na dřevo je nehořlavé vinylacetátové lepidlo snadno čistitelné vodou. Má nízký zápach a průhlednou barvu po vytvrzení. Je ideální pro lepení detailních prací, které vyžadují snadné lepení bez stékání. Lepidlo je určeno k lepení dřeva, dřevotřísky, MDF desek a dalších porézních materiálů k syntetickým materiálům, jako je melamin, vinyl, HPL, nebo také ke kovům. Rychlá fixace s delší dobou otevření umožňuje přesné srovnání dílů. Lepidlo není vhodné pro venkovní použití a konstrukční spoje.

  • Typ: Speciální emulze vinylacetátu
  • Použití: Interiér
  • Doba otevření: max. 5 minut
  • Celková montážní doba: 10-15 minut  
  • Úplné zaschnutí: 24 hodin
  • Pracovní a skladovací teplota: 10° - 30°C
  • Pevnost spoje: DIN EN 204


  Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti
  H360FD   Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení
  P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P201   Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
  P280   Používejte ochranné rukavice.
  P308+P313   PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P405   Skladujte uzamčené.
  P501   Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.